Най-важната информация в една IT обява за работа

Често обявите за работа са написани прекалено общо и важни детайли за самата позиция липсват. Решихме да попитаме IT общността коя е най-важната информация в една IT обява и резултатите са повече от показателни.

Общо в проучването взеха участие 1,238 човека, като всеки имаше възможност да даде до 5 отговора, които разделихме в 44 графики спрямо различните роли и години опит. Проучването изключва стандартните секции за всяка една обява, а именно изисквания (requirements) и задължения (responsibilities).

Интересни наблюдения

Според 95% от анкетираните групи #1 липсващата информация в съществуващите IT обяви за работа е "диапазон на заплатата". Единствено за HR/People Operations и хората с над 15 години опит това е втората по важност информация.

Най-малко важни компоненти в една IT обява са: информацията за пряк ръководител, индустрия, в която оперира компанията и ориентировъчно разпределение на времето.

Най-голямо участие в проучването са взели Back-end програмисти (209), следвани от Full-Stack (195), QA (179) и Front-end програмисти (115).

Общо според всички участници топ 5 на най-важните неща в една IT обява са както следва: диапазон на залатата, tech stack, информация за проекта/продукта, възможност за напълно дистанционна работа и кариерно развитие от тази позиция.

Логичен извод от проучването е, че "възможностите за кариерно развитие от тази позиция" са в топ 3 най-важна информация за хора с до 2 години опит, но интересното е, че след това падат само до 5-то място.

С увеличаване на годините опит офис локацията става все по-важна информация за кандидатите, като се издига до 5-ти най-важен критерий за хора с повече от 10 години опит.

*Графиките се виждат най-добре на desktop версия или ако завъртите телефона си хоризонтално.

Разпределение на участвалите

Най-важната информация в една обява за работа

Най-важната информация в една обява за работа спрямо позиция

Най-важната информация в една обява за работа спрямо години опит

Най-важната информация в една обява за работа спрямо години опит според инженерни позиции

Разгледай над 250 предложения за работа в 90+ подбрани IT компании.

Виж актуалните обяви