Заплащане в IT сектора в България, 2021

Темата за заплатите в IT сектора в България е повод за дълги дискусии и често се спекулира с неверни данни. Това е и причината да организираме независимо анонимно проучване. Общо 3,150 души взеха участие, като повече от половината са софтуерни инженери. Най-долу в страницата можете да прочетете повече за методологията ни.

Целта ни беше да съберем достатъчно голяма извадка от хора, работещи в IT сектора, така че проучването да е максимално представително. Имайте предвид, че не сме професионална социологическа агенция и не можем да пледираме за абсолютна точност на резултатите. И все пак първоначалните ни наблюдения са, че повечето данни са доста близки до реалността.
Надяваме се да ви е интересно и най-вече полезно!

Интересни наблюдения

Заплатите на IT специалистите в София са средно с 35% по-високи от тези в другите градове в страната, като тези без офис или с офис в чужбина получават средно 25% по-високи заплати от колегите си в София.

След Executive/C-level хората, най-висока средна (average) заплата в IT сектора взимат софтуерните архитекти, Security инженерите и Team Lead-овете.

Най-добре платените IT специалисти в България спрямо основната технология, която използват, са Go програмистите, следвани от C++, TypeScript и Kotlin.

Професионалистите, които отговарят за други хора, вземат средно 3 пъти по-големи бонуси спрямо техните колеги, които не отговарят за други хора.

Най-много попълнили анкетата са Full Stack програмисти (571), следвани от Back-end (483), Front-end (273) и QA (263)

Най-добре платените професионалисти с по-малко от 1 година опит в дадената роля са Product Manager/Owner-ите, следвани от DevOps и Project Manager-ите.

При голяма част от техническите роли с 10-15 години опит се забелязва интересна тенденция на намаляване на заплатата с 20-30%, спрямо колегите им с по-малко опит.

Най-популярната технология сред участниците в проучването е JavaScript (418), следвана от Java (377) и .NET (225)

Най-добре платените професионалисти с 9-10 години опит в дадената роля са софтуерните архитекти, следвани от Embedded и Back-end инженерите.

*Графиките се виждат най-добре на desktop версия или ако завъртите телефона си хоризонтално.

Разпределение на участвалите

Заплати в България спрямо основни критерии

Заплати в България на различни нива опит спрямо позиция

Заплати в България на различни позиции спрямо години опит

Заплати в България на най-популярни технологии спрямо години опит

Заплати в България на най-популярни позиции спрямо локация

Бонуси, спрямо основни критерии

Разгледай над 250+ предложения за работа в подбрани IT компании.

Job Board